Praktijkinformatie · Praktijkafspraken

afbeelding van een kring van abstracte poppetjes

Aanwezigheid en Contact:

De praktijk is op alle werkdagen geopend. Afspraken worden op afspraak gemaakt. U kunt ons tijdens werkdagen telefonisch bereiken op 0411-689007 of 06-12394188. Het kan zijn dat we vanwege werkzaamheden de telefoon niet op kunnen nemen, u kunt dan een boodschap inspreken of een email sturen. Kijk voor meer informatie onder het kopje contact.

Continuïteit:

Om de continuïteit van de zorg te waarborgen zijn er binnen de praktijk afspraken gemaakt voor waarneming bij ziekte, vakantie en/of studieverlof. Wij werken in de praktijk met 2 logopedisten. Mocht een van ons onverhoopt voor een langere periode afwezig zijn dan wordt eerst intern naar vervanging gezocht. Indien dit niet mogelijk is zal er indien nodig een externe logopedist worden ingeschakeld. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerd logopedist.

Kwaliteit:

De kwaliteit van handelen vinden wij belangrijk. Om dit te bereiken nemen we ieder jaar deel aan na- en bijscholing. Ook is er regelmatig overleg tussen de logopedisten en wordt er op lokaal en regionaal niveau deelgenomen aan overleg. Daarnaast nemen de logopedisten deel aan een kwaliteitskring. Een logopedist moet aan verschillende eisen voldoen. Deze kunt u lezen onder het kopje wetten bij de praktijkinformatie. Tenslotte wordt de praktijk ook getoetst of het aan de eisen voor de kwaliteit van handelen voldoet. Hierbij wordt ook een steekproef gehouden onder de dossiers. Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw dossier hiervoor gekozen wordt, kunt dit kenbaar maken bij uw logopedist.

Behandeling:

Een behandeling duurt gemiddeld een half uur.

Indien er dingen zijn die u graag wilt bespreken is het raadzaam dit bij binnenkomst te melden i.v.m. tijdsplanning. Zo lopen we het minste risico om uit te lopen met de behandeltijd zodat de volgende op tijd naar binnen kan. Wij vragen u een map of schrift mee te nemen waar de opdrachten en oefeningen in meegegeven kunnen worden.

Het is zeer belangrijk om thuis ook aandacht aan de logopedie te geven om goede resultaten te kunnen behalen. U krijgt van ons bij elke behandeling tips en adviezen mee om thuis te oefenen en er zullen afspraken gemaakt worden over de frequentie waarop u deze oefeningen in de thuissituatie terug dient te laten komen.

Broertjes en zusjes meenemen is geen probleem zolang deze de behandeling niet verstoren. Anders wordt u verzocht met broertje(s) of zusje(s) in de wachtruimte plaats te nemen gedurende de behandeling.

Wij streven er zo veel mogelijk naar dat u als ouder(s) de behandeling kunt bijwonen, echter als blijkt dat het in het belang van het kind is dat hij/zij beter alleen werkt met de logopediste dan neemt u plaats in de wachtruimte. Op het laatst wordt u altijd bij de behandeling betrokken, zodat wij adviezen kunnen geven hoe thuis te oefenen.

Afmelding:

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Voor een afspraak op maandag betekent dat op vrijdag voor 17.00 uur. Als u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzegt zullen wij u de gereserveerde tijd niet in rekening te brengen. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Stagiaires:

Onze praktijk is een opleidingspraktijk. Het kan dus gebeuren dat er een stagiaire in de praktijk aanwezig is. Indien u er bezwaar tegen heeft dat de stagiaire bij uw behandeling aanwezig is kunt u dit bij de logopedist kenbaar maken. Hier zal dan rekening mee worden gehouden.

Meldpunt Kindermishandeling:

In de praktijk werken we veel met kinderen. Het welzijn van kinderen vinden wij erg belangrijk. Indien we bijzonderheden merken aan het kind zal dit eerst met u als ouder besproken worden. Mochten de zorgen na gesprekken niet verdwijnen, kan het zijn dat het meldpunt kindermishandeling wordt geraadpleegd voor advies.


Klik hier als u de afspraken uit wilt printen.