Werkwijze

plaatje van een rijtje gekleurde krijtjes

Als u een naar een logopedist gaat zijn er een aantal stappen die gevolgd worden.

DTL of verwijzing

Vaak kunt u zonder verwijzing bij ons terecht. Er zijn enkele zorgverzekeraars die wél een verwijzing eisen van uw huisarts of specialist (ook tandarts / orthodontist).

Afspraak en intakegesprek

Nadat u een afspraak heeft gemaakt volgt een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek worden alle persoonsgegevens genoteerd en wordt de klacht besproken.

Onderzoek

Tijdens de eerste afspraak worden er ook afspraken gemaakt voor verder onderzoek. Indien mogelijk wordt er al begonnen met een screening of onderzoek.

Behandelplan

Als alle screeningen of onderzoeken zijn uitgevoerd, wordt er met u een behandelplan besproken. Daarna kan de behandeling starten.

Huiswerk

In de regel krijgt u aan het eind van de behandeling oefeningen mee naar huis. Deze moeten thuis geoefend worden om het leerproces te stimuleren.

Evaluatie

Na een aantal weken / maanden zal de vooruitgang worden besproken en geëvalueerd. Indien nodig kan het behandelplan worden aangepast.

Vergoeding

Iedere maand worden de behandelingen gedeclareerd. Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekeringen. De rekening gaat dan ook rechtstreeks naar de verzekeraar. Aangezien de kosten van een behandeling en de vergoeding door de verzekeraars soms verschillen, kan het zijn dat u een eigen bijdrage per behandeling moet betalen. De kosten van logopedie vindt u onder het kopje kosten.

Afronding

Als de behandeldoelen zijn gehaald wordt logopedie afgerond. Dan volgt een evalutatie over het hele proces. De praktijk is bezig met de mogelijkheid om electronisch een enquête te houden. Met de antwoorden die uit de enquête komen, kunnen wij de praktijk en ons handelen indien nodig veranderen.

Verslaggeving

Na het logopedisch onderzoek en na het afronden van de therapie wordt er een verslag gestuurd naar de verwijzer, meestal is dit de huisarts. Indien het behandeltraject wat langer duurt, zullen er ook tussenverslagen gemaakt worden.