blauwe achtergrond menubar
ga terug

Berichten

14-11-2020 Certificering kwaliteitspraktijk logopedie
Sinds de start van de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie doet de praktijk aan de certificering mee. Dit betekent dat na 2 jaar een nieuwe toets moet worden doorlopen. We kunnen ons al enkele jaren pluspraktijk noemen. Vanaf 2020 is het certificaat drie jaar geldig. We hebben plannen gemaakt wat we de komende jaren verder willen verbeteren.

07-11-2020 Speeldokter
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de opleiding ontwikkelingspion. We kijken naar de vroegste ontwikkeling van kinderen en welk effect vroege reflexen hebben op de spraak- en taalontwikkeling. Zowel Ans als Miranda hebben de cursus goed doorlopen. Het waren fijne bijeenkomsten met veel interactie. Ook hebben we gekeken hoe we spel in kunnen zetten om onze doelen te behalen. Als bekroning zijn we nu experts ontwikkelingspion en kunnen ons ook 'speeldokter' noemen.

01-03-2020 NAH-tuurlijk
Vanaf 1 maart 2020 is NAH-tuurlijk een feit. Experts in neuro-revalidatie uit Boxtel en Veldhoven op de gebieden fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en psychologie werken intensief samen om de cliënt in zijn directe omgeving te kunnen helpen.

21-01-2020 Registratie in het Register Afasie van de NVLF
Sinds januari van dit jaar is Miranda geregistreerd in het Register Afasie van de NVLF. De afgelopen tijd is zij met fysiotherapeuten, ergo-therapeuten en psycholoog bezig geweest met het opzetten van NAH-tuurlijk. Door intensief samen te werken in Boxtel (en een afdeling in Veldhoven) willen wij mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel begeleiden. Vanwege de korte lijntjes tussen de therapeuten is er hulp in de directe omgeving van de cliënt.

12-04-2019 Registratie in het Register Stotteren van de NVLF
Ans heeft zich het afgelopen jaar verdiept in stotteren bij jonge kinderen. Op 12 april heeft zij zich kunnen registreren bij de NVLF in het Register Stotteren. Dit betekent dat zij gespecialiseerd is op dat gebied. Verder houdt dat in dat zij zich zal blijven scholen op dat gebied. Ze heeft inmiddels Restart DCM en Mini Kids gedaan. In 2020 is zij van plan om de Lidcomb-methode te volgen.

01-03-2019 Afscheid collega
Vol enthousiasme is Linda bij ons in de praktijk gestart. Behalve bij ons in de praktijk werkt Linda ook met de hele jonge kinderen bij Kentalis. Als logopedist heb je een grote verantwoordelijkheid richting de gezondheid van kinderen. Dit maakte dat Linda de keuze heeft gemaakt om haar werkzaamheden iets te minderen en dus bij ons afscheid te nemen. Dat betekent niet dat we geen contact houden. Wij wensen Linda heel veel succes.

01-01-2019 Nieuwe locatie in Liempde
Vanaf 2019 heeft Praktijk voor Logopedie 't Centrum er een nieuwe locatie bij. In Liempde start dan het Medisch Centrum Liempde, waar wij ook deel van uitmaken.

17-11-2018 Kwaliteitstoets 2018 behaald
Stempel van HCA met kwaliteitstoets 2018-2020Door het halen van de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie hebben we aangetoond dat we al jaren werken aan kwalitatief goede logopedie. Natuurlijk gaan wij hier de komende jaren ook weer voor.

22-08-2018 Nieuwe collega
In Liempde is vanaf vandaag een nieuwe collega. Haar naam is Linda Hoornweg. Linda heeft tijdens haar studie al eens stage bij ons gelopen. Behalve bij ons in de praktijk werkt Linda ook met de hele jonge kinderen bij Kentalis. U bent bij haar in vertrouwde handen.

09-07-2018 Zomervakantie
De zomervakantie is begonnen. Veel mensen hebben de koffers al gepakt en zijn vertrokken voor een welkome onderbreking. Dit betekent dat het rustig is in de praktijk. Aangezien we de planning zo praktisch mogelijk invullen, is de praktijk beperkt open. De eerste weken nog wat meer dan de laatste weken. Vanaf 20 augustus gaan we weer vol aan de slag.

01-01-2018 Afscheid collega
Marie-Louise heeft besloten om haar activiteiten bij onze praktijk te stoppen. Per 1 januari zullen haar cliënten door Ans en Miranda worden overgenomen. Wij willen Marie-Louise bedanken voor haar inzet en wensen haar alle goeds.

24-06-2017 Verhuizing hoofdlocatie
Vanaf 1 juli wordt het pand van de kinderpraktijk verkocht. Wij vinden het erg jammer dat hierdoor niet met alle disciplines bij elkaar kunnen blijven. De samenwerking zal gewoon blijven bestaan.
Praktijk voor Logopedie 't Centrum verhuist vanaf 24 juni naar Pelgrimspad 3. Dit is een locatie gelegen in het centrum van Boxtel. Wij zijn erg blij dat we deze mooie plek hebben kunnen betrekken.

26-11-2016 Audit pluspraktijk logopedie
Wij zijn erg trotst dat we als eerste praktijk in de regio de tweede Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie hebben gehaald. We mogen ons nu pluspraktijk noemen.
Wij zullen ons blijven inzetten om logopedie op een hoogwaardig niveau aan te blijven bieden.

01-09-2016 Nieuwe locatie De Bogen
Sinds 1 september 2016 heeft de praktijk een nieuwe locatie in therapiegebouw De Bogen aan de Schijndelseweg in Boxtel. De locatie staat bekend om de specialistische zorg voor kinderen met een beperking. Behalve de specialistische zorg, is de nieuwe dependance ook voor de reguliere logopedie beschikbaar.

29-11-2014 Vrijwillige kwaliteitstoets logopedie
Zaterdag 29 november zijn we geslaagd voor de vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie. Dit betekent dat we aan strenge eisen voldoen om zo kwaliteit te kunnen leveren. Uiteraard zijn wij er trots op dat we dit hebben gehaald.

01-11-2014 Inloopmiddag
Zaterdag 1 november 2014 is er een inloopmiddag in de Kinderpraktijk. Alle disciplines zullen aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen. Voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten.

22-10-2014 Wereldstotterdag
Vandaag is het Wereldstotterdag, een dag waarop er extra aandacht is voor stotteren. “Laat je niet stoppen door je stotter” is dit jaar het thema van de campagne van de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS). In deze campagne laten mensen die stotteren van zich horen en besteden we aandacht aan het doorzettingsvermogen dat mensen die stotteren (nodig) hebben om in onze, op snelheid gerichte samenleving, mee te kunnen praten.

16-05-2014 Kinderpraktijk Verzijden open huis
Het gezellige open huis van Kinderpraktijk Verzijden. MooiBoxtel.nl schreef hier een mooi artikel over die u kunt lezen door op onderstaande link te klikken.
www.mooiboxtel.nl

06-03-2014 Dag van de logopedie
Dit jaar is gekozen voor het thema taalontwikkeling en meertaligheid. 1 op de 4 kinderen gaat met een taalachterstand naar school. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben moeite met taal. Een peuter die weinig praat en onverstaanbaar is. Of een wat ouder kind dat kromme zinnen maakt of verkeerde werkwoorden gebruikt. Als de ontwikkeling van de communicatie niet goed verloopt, kan dit ernstige gevolgen hebben. Voor de verdere ontwikkeling, schoolloopbaan en carrière. Vroegtijdige signalering van spraak-taalproblemen is enorm belangrijk. Logopedisten kunnen de spraak- en taalontwikkeling van kinderen beoordelen en daarin adviseren.
Voor meer informatie over de taal en spraak van kinderen: www.kindentaal.nl