blauwe achtergrond menubar
ga terug

Spraak

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken van hun ouders/opvoeders door na te doen. Door het verkeerd uitspreken van een letter (of combinaties ervan) krijgen woorden een andere betekenis.

geluidsgolven

Afwijkende mondgewoonten

Dit zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Habitueel mondademen, afwijkend slikken en kauwen en duim- en vingerzuigen (en spenen) zijn afwijkende mondgewoonten.

Lees meer
geluidsgolven

Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken de spieren die nodig zijn voor het ademen, de stemgeving en de uitspraak onvoldoende.

Lees meer
geluidsgolven

Nasaliteitsstoornis

Er is sprake van een nasaliteitsstoornis of neusspraak wanneer de klank (resonantie) van de spraak afwijkend is: de spraak klinkt veel of juist te weinig door de neus.

Lees meer
geluidsgolven

Slissen en lispelen

Bij slissen of lispelen wordt de [s] of andere klanken verkeerd uitgesproken. Dit kan komen door te slappe tongspieren, te weinig beheersing van de tongmotoriek of het verkeerd aanleren van de [s].

Lees meer
geluidsgolven

Verbale apraxie

Iemand met apraxie heeft moeite om complexe handelingen uit te voeren. In sommige gevallen kan een handeling wel geïmiteerd worden, maar niet op verzoek herhaald worden. Vaak lukt het beter als de handeling spontaan uitgevoerd wordt.

Lees meer
geluidsgolven

Verbale ontwikkelingsdyspraxie

Door deze stoornis zijn de klanken soms onherkenbaar of ze komen in het woord op de verkeerde plaats terecht. Het komt voor dat het kind de klank wel in het ene woord kan maken en niet in het andere.

Lees meer
geluidsgolven

Vertraagde spraakontwikkeling

De spraakontwikkeling noem je vertraagd wanneer een jong kind in zijn spraak duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder.

Lees meer

Als u snel wilt weten of uw kind problemen heeft met de spraak- en taalontwikkeling, kunt u op de website van Kind en Taal een screening vinden om een indruk te krijgen van de taalontwikkeling van uw kind. Hiervoor is SNEL ontwikkeld. SNEL staat voor Spraak- en taal Normen Eerste Lijn. Hier vindt u meer informatie over SNEL.
Via de volgende link komt u direct in de SNEL test.