blauwe achtergrond menubar
ga terug

Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Deze extra taallessen zijn bedoeld voor zeer jonge kinderen met een (taal-) achterstand. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen deze kinderen via een speciaal programma extra taal aangeboden.

foto met Puk

Vaak wordt hiervoor Puk geïntroduceerd. De kinderen en Puk maken veel mee en dit wordt besproken.

Een VVE programma kent een gestructureerde didactische aanpak en neemt een aantal dagdelen per week in beslag. De programma’s beginnen in de peuterspeelzaal of op het dagverblijf en lopen door in de eerste twee groepen van de basisschool. De doelstelling van het VVE beleid is om de ontwikkeling van kinderen uit autochtone en allochtone achterstandsgroepen zodanig te stimuleren dat zij hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot. De gemeente bepaald welke kinderen in aanmerking komen voor VVE. Om dit te bepalen, gebruikt de gemeente de gewichtenregeling voor het basisonderwijs. Dit is een regeling waarbij gekeken wordt naar het opleidingsniveau van de ouders en het postcodegebied van de school. Op basis hiervan maakt de gemeente een inschatting of een kind gebaat is bij VVE.

Wat doet de logopedist?

De logopedist doet uitgebreid onderzoek naar de taal en de spraak van het kind. Daarbij worden ondermeer gestandaardiseerde testen gebruikt. Bij de logopedische behandeling is er contact met de VVE docent van de peuterspeelzaal, het dagverblijf of de basisschool.

De logopedische behandeling is indirect en/of direct. Bij een indirecte therapie legt de logopedist de ouders uit hoe ze het kind tot spreken kunnen stimuleren. Bij de directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen kind en logopedist centraal. De logopedist traint het taalbegrip en verbetert het luistergedrag; er wordt gewerkt aan de woordenschat, de zinsbouw en de uitspraak. Bij kinderen die nog niet of nauwelijks spreken krijgen de voorwaarden om tot spreken te komen aandacht: het gebruiken van taal voor een bepaald doel, het imiteren van een ander, het oogcontact, het nemen van beurten. De ouders of verzorgers worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. In de therapie wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind, de eventuele bijkomende problemen en de mogelijkheden in het gezin van het kind.

Meer informatie over de taalontwikkelng bij kinderen
www.kindentaal.nl