blauwe achtergrond menubar

Werkwijze

Als u een naar een logopedist gaat, zijn er een aantal stappen die gevolgd worden.

DTL of verwijzing

Hoewel logopedie direct toegankelijk is, eisen verschillende zorgverzekeraars toch een verwijzing van uw huisarts of specialist (ook tandarts / orthodontist). Controleer dit dus bij uw verzekering voorafgaand aan het maken van een afspraak.

Afspraak en intakegesprek

Nadat u een afspraak heeft gemaakt, volgt een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek worden alle persoonsgegevens genoteerd en wordt de klacht besproken. Bij een DTL zullen ook eerst verschillende vragenlijsten moeten worden ingevuld om aan te tonen dat directe toegankelijkheid in dit geval ook geoorloofd is. Het kan dus zijn dat er geconcludeerd wordt dat er alsnog een verwijzing door een arts moet worden gehaald.

Onderzoek

Tijdens de eerste afspraak worden er ook afspraken gemaakt voor verder onderzoek. Indien mogelijk wordt er al begonnen met een screening of onderzoek.

vergrootglas

Evaluatie

Na een aantal weken / maanden zal de vooruitgang worden besproken en geëvalueerd. Indien nodig kan het behandelplan worden aangepast.

vooruitgang

Huiswerk

In de regel krijgt u aan het eind van de behandeling oefeningen mee naar huis. De logopedist geeft aan hoe vaak en hoe lang er thuis geoefend moet worden om het leerproces optimaal te stimuleren.

boeken

Behandelplan

Als alle screeningen of onderzoeken zijn uitgevoerd, wordt er met u een behandelplan besproken. Daarna kan de behandeling starten.

Vergoeding

Iedere maand worden de behandelingen gedeclareerd. Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekeringen. De rekening gaat dan ook rechtstreeks naar de verzekeraar. Aangezien de kosten van een behandeling en de vergoeding door de verzekeraars soms verschillen, kan het zijn dat u een eigen bijdrage per behandeling moet betalen. De kosten van logopedie vindt u onder het kopje kosten.

geld

Afronding

Als de behandeldoelen zijn gehaald wordt logopedie afgerond. Dan volgt een evalutatie over het hele proces. De zorgverzekeraars verplichten de zorgverlener om aansluitend een enquête te houden. Deze enquête wordt door MediQuest verzorgt, aangezien de uitkomsten anoniem moeten worden verwerkt. Met de antwoorden die uit de enquête komen, kunnen wij de praktijk en ons handelen indien nodig veranderen.

Verslaggeving

Na het logopedisch onderzoek en na het afronden van de therapie wordt er een verslag gestuurd naar de verwijzer, meestal is dit de huisarts. Indien het behandeltraject wat langer duurt, zullen er ook tussenverslagen gemaakt worden.

resultaten

Klik hier om een overzicht te krijgen van eventuele kosten