blauwe achtergrond menubar
ga terug

Taal

Goed communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Taal is nodig om die gedachte over te brengen naar iemand anders. Om te kunnen verwijzen naar zaken in de werkelijkheid. Als je de taal onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheden om met anderen te communiceren.

geluidsgolven

Afasie

Dit zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Habitueel mondademen, afwijkend slikken en kauwen en duim- en vingerzuigen (en spenen) zijn afwijkende mondgewoonten.

Lees meer
geluidsgolven

Dyslexie

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken de spieren die nodig zijn voor het ademen, de stemgeving en de uitspraak onvoldoende.

Lees meer
geluidsgolven

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Deze extra taallessen zijn bedoeld voor zeer jonge kinderen met een (taal-) achterstand. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen deze kinderen via een speciaal programma extra taal aangeboden.

Lees meer
geluidsgolven

Vertraagde taalontwikkeling

Er is sprake van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een kind op taalgebied beduidend achterblijft of negatief afwijkt in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

Lees meer
geluidsgolven

Feiten over TOS

Mevrouw E. Gerrits heeft in opdracht van Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening van de Hogeschool Utrecht in 2014 10 kerncijfers en feiten op een rij gezet over taalontwikkelingsstoornissen.

Lees meer

Als u snel wilt weten of uw kind problemen heeft met de spraak- en taalontwikkeling, kunt u op de website van Kind en Taal een screening vinden om een indruk te krijgen van de taalontwikkeling van uw kind. Hiervoor is SNEL ontwikkeld. SNEL staat voor Spraak- en taal Normen Eerste Lijn. Hier vindt u meer informatie over SNEL.
Via de volgende link komt u direct in de SNEL test.